Борба с хомофобията в Европа Резолюция на Европейския парламент от 24 май 2012 г. относно борбата срещу хомофобията в Европа (2012/2657(RSP))