Asia T-511/11: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.4.2014 – Ranska v. komissio (Valtiontuet — Interbevin toteuttamat toimet — Rahoittaminen vapaaehtoisilla maksuilla, jotka on muutettu pakollisiksi — Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan yhteismarkkinoille soveltuvaksi — Päätöksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)