Helyesbítés az 1321/2014/EU rendeletnek a légialkalmasság-irányító szervezetek repülésbiztonsági menedzsmentrendszerei és az általános célú légi közlekedésben részt vevő légi járművek karbantartására és légialkalmasságának irányítására vonatkozó feltételek egyszerűsítése tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2019. július 8-i (EU) 2019/1383 bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 228., 2019.9.4.)