Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1383 af 8. juli 2019 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 1321/2014 for så vidt angår sikkerhedsstyringsystemer i organisationer til sikring af vedvarende luftdygtighed og lempelser for luftfartøjer til almenflyvning vedrørende vedligeholdelse og sikring af vedvarende luftdygtighed (EUT L 228 af 4.9.2019)