Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/1387 z 2. októbra 2020, ktorým sa vykonáva článok 8a ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku