Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1387 al Consiliului din 2 octombrie 2020 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus