Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1387, annettu 2 päivänä lokakuuta 2020, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 8 a artiklan 1 kohdan täytäntöönpanosta