Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1387, 2. oktoobri 2020, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1