Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1387 на Съвета от 2 октомври 2020 г. за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус