Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) ( Dz.U. C 316 z 28.12.2007, s. 1 ; Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16 ; Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9 ; Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10 ; Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13 ; Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10 ; Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10 ; Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20 ; Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7 ; Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28 ; Dz.U. C 263 z 5.11.2009, s. 22 ; Dz.U. C 298 z 8.12.2009, s. 17 ; Dz.U. C 74 z 24.3.2010, s. 13 ; Dz.U. C 326 z 3.12.2010, s. 17 ; Dz.U. C 355 z 29.12.2010, s. 34 ; Dz.U. C 22 z 22.1.2011, s. 22 ; Dz.U. C 37 z 5.2.2011, s. 12 ; Dz.U. C 149 z 20.5.2011, s. 8 ; Dz.U. C 190 z 30.6.2011, s. 17 ; Dz.U. C 203 z 9.7.2011, s. 14 ; Dz.U. C 210 z 16.7.2011, s. 30 ; Dz.U. C 271 z 14.9.2011, s. 18 ; Dz.U. C 356 z 6.12.2011, s. 12 ; Dz.U. C 111 z 18.4.2012, s. 3 ; Dz.U. C 183 z 23.6.2012, s. 7 ; Dz.U. C 313 z 17.10.2012, s. 11 ; Dz.U. C 394 z 20.12.2012, s. 22 ; Dz.U. C 51 z 22.2.2013, s. 9 ; Dz.U. C 167 z 13.6.2013, s. 9 ; Dz.U. C 242 z 23.8.2013, s. 2 ; Dz.U. C 275 z 24.9.2013, s. 7 ; Dz.U. C 314 z 29.10.2013, s. 5 ; Dz.U. C 324 z 9.11.2013, s. 6 ; Dz.U. C 57 z 28.2.2014, s. 4 ; Dz.U. C 167 z 4.6.2014, s. 9 ; Dz.U. C 244 z 26.7.2014, s. 22 ; Dz.U. C 332 z 24.9.2014, s. 12 )