Ajourføring af listen over grænseovergangssteder som omhandlet i artikel 2, nr. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) ( EUT C 316 af 28.12.2007, s. 1 ; EUT C 134 af 31.5.2008, s. 16 ; EUT C 177 af 12.7.2008, s. 9 ; EUT C 200 af 6.8.2008, s. 10 ; EUT C 331 af 31.12.2008, s. 13 ; EUT C 3 af 8.1.2009, s. 10 ; EUT C 37 af 14.2.2009, s. 10 ; EUT C 64 af 19.3.2009, s. 20 ; EUT C 99 af 30.4.2009, s. 7 ; EUT C 229 af 23.9.2009, s. 28 ; EUT C 263 af 5.11.2009, s. 22 ; EUT C 298 af 8.12.2009, s. 17 ; EUT C 74 af 24.3.2010, s. 13 ; EUT C 326 af 3.12.2010, s. 17 ; EUT C 355 af 29.12.2010, s. 34 ; EUT C 22 af 22.1.2011, s. 22 ; EUT C 37 af 5.2.2011, s. 12 ; EUT C 149 af 20.5.2011, s. 8 ; EUT C 190 af 30.6.2011, s. 17 ; EUT C 203 af 9.7.2011, s. 14 ; EUT C 210 af 16.7.2011, s. 30 ; EUT C 271 af 14.9.2011, s. 18 ; EUT C 356 af 6.12.2011, s. 12 ; EUT C 111 af 18.4.2012, s. 3 ; EUT C 183 af 23.6.2012, s. 7 ; EUT C 313 af 17.10.2012, s. 11 ; EUT C 394 af 20.12.2012, s. 22 ; EUT C 51 af 22.2.2013, s. 9 ; EUT C 167 af 13.6.2013, s. 9 ; EUT C 242 af 23.8.2013, s. 2 ; EUT C 275 af 24.9.2013, s. 7 ; EUT C 314 af 29.10.2013, s. 5 ; EUT C 324 af 9.11.2013, s. 6 ; EUT C 57 af 28.2.2014, s. 4 ; EUT C 167 af 4.6.2014, s. 9 ; EUT C 244 af 26.7.2014, s. 22 ; EUT C 332 af 24.9.2014, s. 12 )