Aktualizace seznamu hraničních přechodů podle čl. 2 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) ( Úř. věst. C 316, 28.12.2007, s. 1 . Úř. věst. C 134, 31.5.2008, s. 16 . Úř. věst. C 177, 12.7.2008, s. 9 . Úř. věst. C 200, 6.8.2008, s. 10 . Úř. věst. C 331, 31.12.2008, s. 13 . Úř. věst. C 3, 8.1.2009, s. 10 . Úř. věst. C 37, 14.2.2009, s. 10 . Úř. věst. C 64, 19.3.2009, s. 20 . Úř. věst. C 99, 30.4.2009, s. 7 . Úř. věst. C 229, 23.9.2009, s. 28 . Úř. věst. C 263, 5.11.2009, s. 22 . Úř. věst. C 298, 8.12.2009, s. 17 . Úř. věst. C 74, 24.3.2010, s. 13 . Úř. věst. C 326, 3.12.2010, s. 17 . Úř. věst. C 355, 29.12.2010, s. 34 . Úř. věst. C 22, 22.1.2011, s. 22 . Úř. věst. C 37, 5.2.2011, s. 12 . Úř. věst. C 149, 20.5.2011, s. 8 . Úř. věst. C 190, 30.6.2011, s. 17 . Úř. věst. C 203, 9.7.2011, s. 14 . Úř. věst. C 210, 16.7.2011, s. 30 . Úř. věst. C 271, 14.9.2011, s. 18 . Úř. věst. C 356, 6.12.2011, s. 12 . Úř. věst. C 111, 18.4.2012, s. 3 . Úř. věst. C 183, 23.6.2012, s. 7 . Úř. věst. C 313, 17.10.2012, s. 11 . Úř. věst. C 394, 20.12.2012, s. 22 . Úř. věst. C 51, 22.2.2013, s. 9 . Úř. věst. C 167, 13.6.2013, s. 9 . Úř. věst. C 242, 23.8.2013, s. 2 . Úř. věst. C 275, 24.9.2013, s. 7 . Úř. věst. C 314, 29.10.2013, s. 5 . Úř. věst. C 324, 9.11.2013, s. 6 . Úř. věst. C 57, 28.2.2014, s. 4 . Úř. věst. C 167, 4.6.2014, s. 9 . Úř. věst. C 244, 26.7.2014, s. 22 . Úř. věst. C 332, 24.9.2014, s. 12 )