Komission delegoitu asetus (EU) N:o 949/2014, annettu 4 päivänä syyskuuta 2014 , maito- ja maitotuotealan tilapäisistä poikkeustoimenpiteistä voin ja rasvattoman maitojauheen julkisen interventiojakson pidentämiseksi vuonna 2014