Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 949/2014, 4. september 2014 , millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva 2014. aasta riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamise teel