Arvamus, mille konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas 19. juuni 2012 . aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, mis on seotud juhtumiga COMP/39.966 – gaasisolatsiooniga jaotusseadmed (trahvid) – Raportöör: Iirimaa