2013/614/EÚ: Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2013 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011#Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2013 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Artemis za rozpočtový rok 2011 PROPCELEX