Eiropas Parlamenta 2017. gada 18. maija rezolūcija par Etiopiju, it īpaši Dr. Merera Gudina lietu (2017/2682(RSP))