Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1003 (2020. gada 9. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno apstiprinājumu darbīgajām vielām Phlebiopsis gigantea celmiem VRA 1835, VRA 1984 un FOC PG 410.3 kā darbīgajām vielām ar zemu kaitīguma pakāpi un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)