Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1003 2020 m. liepos 9 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas Phlebiopsis gigantea padermių VRA 1835, VRA 1984 ir FOC PG 410.3 patvirtinimo kaip nedidelės rizikos veikliųjų medžiagų galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas (Tekstas svarbus EEE)