Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1003, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2020, tehoaineen Phlebiopsis gigantea kantojen VRA 1835, VRA 1984 ja FOC PG 410.3 hyväksynnän uusimisesta vähäriskisinä aineina kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)