Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/706 на Комисията от 26 май 2020 година за изменение за 314-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда