Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9869 – EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/ACPS Automotive) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 208/02