DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI Raportul din 2020 privind statul de drept Capitol consacrat situației statului de drept în Polonia care însoţeşte documentul COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Raportul din 2020 privind statul de drept Situația statului de drept în Uniunea Europeană