Cinneadh (AE) 2021/778 ón gComhairle an 6 Bealtaine 2021 maidir leis an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh le linn an 103ú seisiún den Choiste Muir-Shábháilteachta den Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta agus an 76ú seisiún den Choiste um Chaomhnú an Chomhshaoil Mhuirí den Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta, maidir le leasuithe a ghlacadh ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, ar an gCód Idirnáisiúnta maidir le Clár Feabhsaithe na nIniúchtaí a dhéantar le linn Suirbhéanna ar Bhulc-iompróirí agus ar Thancaeir Ola, ar an gCód Idirnáisiúnta um Chórais le haghaidh Sábháilteacht ó Dhóiteáin agus ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Chórais Dhíobhálacha Frithsmálaithe ar Longa a Rialú