Written question E-009740/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) lill-Kummissjoni. Fondi mill-FEŻR għar-reġjun ta’ Kampanja