Pisemne zapytanie P-010108/10 Dominique Vlasto (PPE) do Komisji. Ochrona i rozwój wysp sklasyfikowanych jako parki narodowe