Zaak C-121/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 februari 2019 door Edison SpA tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 7 december 2018 in zaak T-471/17, Edison/EUIPO (EDISON)