Sag C-121/19 P: Appel iværksat den 15. februar 2019 af Edison SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 7. december 2018 i sag T-471/17, Edison mod EUIPO (EDISON)