Дело C-121/19 P: Жалба, подадена на 15 февруари 2019 г. от Edison SpA срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 7 декември 2018 г. по дело T-471/17, Edison/EUIPO (EDISON)