VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de uitvoering van Richtlijn 2003/109/EG betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen