RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2003/109/EC dwar l-istatus ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu residenti għat-tul