IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Direktive 2003/109/EZ o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem