RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2003/109/EF om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding