Asia T-619/19 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 12.12.2019 – KF v. EUSK (Päätös aloittaa hallinnollinen tutkinta – Päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva vaatimus – Välitoimihakemus – Tutkimatta jättäminen – Kiireellisyysedellytys ei täyty)