Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2020/986, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2020/000 TA 2020 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)