Mål T-669/19: Tribunalens dom av den 9 september 2020 – Novomatic mot EUIPO (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket PRIMUS – Det äldre EU-ordmärket PRIMUS – Det äldre Benelux-ordmärket PRIMUS – Relativt registreringshinder – Skadlig inverkan på renomméet – Artikel 8.5 i förordning (EU) 2017/1001)