Eurons växelkurs (Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.) 18 augusti 2020 2020/C 274/04