Nařízení Rady (EHS) č. 1660/77 ze dne 18. července 1977 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě o spolupráci a v prozatímní dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Syrskou arabskou republikou