Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 99 – Vienoti noteikumi par lokizlādes gaismas avotu apstiprināšanu izmantošanai apstiprinātos mehānisko transportlīdzekļu lukturos [2018/1997]