Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2016/72 nuostatos, susijusios su paprastųjų tobių žvejybos galimybėmis tam tikruose Sąjungos vandenyse$