Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) Noteikumi Nr. 89 – Vienoti noteikumi apstiprināšanai attiecībā uz: I. transportlīdzekļiem saistībā ar maksimālā ātruma ierobežošanu vai to regulējamu ātruma ierobežošanas funkciju; II. transportlīdzekļiem saistībā ar apstiprināta tipa ātruma ierobežošanas ierīces (ĀII) vai regulējamas ātruma ierobežošanas ierīces (RĀII) uzstādīšanu; III. ātruma ierobežošanas ierīci un regulējamu ātruma ierobežošanas ierīci