Neuvoston direktiivi, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973, elintarvikkeena käytettäviä kaakao- ja suklaatuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (73/241/ETY)