Uitvoeringsverordening (EU) nr. 589/2011 van de Commissie van 20 juni 2011 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 302/2011 tot opening, voor het verkoopseizoen 2010/2011, van een buitengewoon tariefcontingent voor de invoer van bepaalde hoeveelheden suiker