Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 589/2011 af 20. juni 2011 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 302/2011 om åbning af et toldkontingent for undtagelsesvis import af visse sukkermængder i produktionsåret 2010/11