Решение (ЕС) 2017/2105 на Съвета от 10 ноември 2017 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговията, във връзка с изменението на приложение XII към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с което се определя списъкът на колумбийските възложители в съответствие с разпоредбите на дял VI („Държавни поръчки“)