Ms Julia FARRUGIA PORTELLI - EU Whoiswho - EU Whoiswho