Ms Pernille ROSENKRANTZ-THEIL - EU Whoiswho - EU Whoiswho