Mr Jobst VON KIRCHMANN - EU Whoiswho - EU Whoiswho