Översändande till rådet av kommissionens yttrande om Europaparlamentets ändringsförslag vid 2:a behandlingen - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display