Rifjut ta' test konġunt tal-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni - EU Vocabularies

EU Vocabularies - Contributions management

EU Vocabularies - Asset Detail Actions

EU Vocabularies - Concept display